TRUYENMANGA.NET Trọng Sinh Đô Thị Manhua Manhwa

Siêu Năng Lập Phương

Lượt Xem: 7684
Tên Khác:
Xếp Hạng : --
Thể Loại:Fantasy Action Adventure
Chủ Đề:
Nội Dung:
Cậu trai bình thường lọt vào mắt xanh của nữ thần, chọc phải lão đại hắc đạo, cơ duyên xảo hợp lại có được một khối lập phương thần bí, mở ra con đường siêu năng, từ đây, hành hiệp trượng nghĩa, vui vẻ oán thù, tự mình bước lên con đường cường giả.

Đọc Từ Đầu    Đọc Mới Nhất
Chương 171
126 ngày trước
368
Chương 170
134 ngày trước
325
Chương 169
135 ngày trước
123
Chương 168
135 ngày trước
99
Chương 167
135 ngày trước
120
Chương 165
135 ngày trước
104
Chương 164
135 ngày trước
135
Chương 140
135 ngày trước
59
Chương 139
135 ngày trước
52
Chương 138
135 ngày trước
35
Chương 137
135 ngày trước
33
Chương 136
135 ngày trước
39
Chương 135
135 ngày trước
31
Chương 134
135 ngày trước
36
Chương 133
135 ngày trước
29
Chương 132
135 ngày trước
39
Chương 131
135 ngày trước
50
Chương 130
135 ngày trước
41
Chương 129
135 ngày trước
33
Chương 128
135 ngày trước
31
Chương 127
135 ngày trước
38
Chương 126
135 ngày trước
35
Chương 125
135 ngày trước
37
Chương 124
135 ngày trước
40
Chương 123
135 ngày trước
45
Chương 122
135 ngày trước
47
Chương 121
135 ngày trước
38
Chương 120
135 ngày trước
42
Chương 119
135 ngày trước
31
Chương 118
135 ngày trước
32
Chương 117
135 ngày trước
36
Chương 116
135 ngày trước
42
Chương 115
135 ngày trước
34
Chương 114
135 ngày trước
37
Chương 113
135 ngày trước
68
Chương 112
135 ngày trước
42
Chương 111
135 ngày trước
38
Chương 110
135 ngày trước
42
Chương 109
135 ngày trước
35
Chương 108
135 ngày trước
31
Chương 107
135 ngày trước
29
Chương 106
135 ngày trước
29
Chương 105
135 ngày trước
25
Chương 104
135 ngày trước
25
Chương 103
135 ngày trước
23
Chương 102
135 ngày trước
24
Chương 101
135 ngày trước
30
Chương 100
135 ngày trước
29
Chương 99
135 ngày trước
24
Chương 98
135 ngày trước
24
Chương 97
135 ngày trước
23
Chương 96
135 ngày trước
25
Chương 95
135 ngày trước
24
Chương 94
135 ngày trước
39
Chương 93
135 ngày trước
27
Chương 92
135 ngày trước
24
Chương 91
135 ngày trước
29
Chương 90
135 ngày trước
25
Chương 89
135 ngày trước
30
Chương 88
135 ngày trước
28
Chương 87
135 ngày trước
30
Chương 86
135 ngày trước
34
Chương 85
135 ngày trước
34
Chương 84
135 ngày trước
38
Chương 83
135 ngày trước
40
Chương 82
135 ngày trước
38
Chương 81
135 ngày trước
33
Chương 80
135 ngày trước
36
Chương 79
135 ngày trước
34
Chương 78
135 ngày trước
34
Chương 77
135 ngày trước
40
Chương 76
135 ngày trước
33
Chương 75
135 ngày trước
31
Chương 74
135 ngày trước
30
Chương 73
135 ngày trước
30
Chương 72
135 ngày trước
35
Chương 71
135 ngày trước
34
Chương 70
135 ngày trước
38
Chương 69
135 ngày trước
36
Chương 68
135 ngày trước
33
Chương 67
135 ngày trước
39
Chương 66
135 ngày trước
44
Chương 65
135 ngày trước
39
Chương 64
135 ngày trước
35
Chương 63
135 ngày trước
50
Chương 62
135 ngày trước
40
Chương 61
135 ngày trước
38
Chương 60
135 ngày trước
38
Chương 59
135 ngày trước
34
Chương 58
135 ngày trước
38
Chương 57
135 ngày trước
43
Chương 56
135 ngày trước
35
Chương 55
135 ngày trước
36
Chương 54
135 ngày trước
38
Chương 53
135 ngày trước
32
Chương 52
135 ngày trước
33
Chương 51
135 ngày trước
36
Chương 50
135 ngày trước
29
Chương 49
135 ngày trước
29
Chương 48
135 ngày trước
29
Chương 47
135 ngày trước
29
Chương 46
135 ngày trước
38
Chương 45
135 ngày trước
49
Chương 44
135 ngày trước
64
Chương 43
135 ngày trước
43
Chương 42
135 ngày trước
39
Chương 41
135 ngày trước
48
Chương 40
135 ngày trước
44
Chương 39
135 ngày trước
43
Chương 38
135 ngày trước
44
Chương 37
135 ngày trước
49
Chương 36
135 ngày trước
50
Chương 35
135 ngày trước
46
Chương 34
135 ngày trước
53
Chương 33
135 ngày trước
46
Chương 32
135 ngày trước
44
Chương 31
135 ngày trước
44
Chương 30
135 ngày trước
45
Chương 29
135 ngày trước
49
Chương 28
135 ngày trước
53
Chương 27
135 ngày trước
82
Chương 26
135 ngày trước
63
Chương 25
135 ngày trước
62
Chương 24
135 ngày trước
61
Chương 23
135 ngày trước
63
Chương 22
135 ngày trước
58
Chương 21
135 ngày trước
60
Chương 20
135 ngày trước
61
Chương 19
135 ngày trước
68
Chương 18
135 ngày trước
62
Chương 17
135 ngày trước
81
Chương 16
135 ngày trước
61
Chương 15
135 ngày trước
62
Chương 14
135 ngày trước
61
Chương 13
135 ngày trước
61
Chương 12
135 ngày trước
62
Chương 11
135 ngày trước
60
Chương 10
135 ngày trước
63
Chương 9
135 ngày trước
65
Chương 8
135 ngày trước
85
Chương 7
135 ngày trước
73
Chương 6
135 ngày trước
72
Chương 5
135 ngày trước
106
Chương 4
135 ngày trước
105
Chương 3
135 ngày trước
118
Chương 2
135 ngày trước
139
Chương 1
135 ngày trước
198